Tingimused

1. Müügi- ja ostutehingud mida ohukuivatid.ee läbi viib on kooskõlas EL õigusaktidega. Ostu-müügileping ohukuivatid.ee keskkonnas loetakse jõustunuks ohukuivatid.ee poolt, kui klient kinnitab tellimuse ja makse laekub.

2. Klient vastutab ostuhetkel sisestatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel, ei vastuta müüja võimalike probleemide tekkimise eest.

3. Kodulehe omanik kohustub ostuhetkel konfidentsiaalset informatsiooni kaitsma ja mitte edastama kolmandatele osapooltele.

4. Ohukuivatid.ee veebipood pakub ostmiseks võimalust: 
• füüsilistele isikutele, kes on vähemalt 18 aastat vanad;
• noorematele, kui 18 aastat, kes peavad olema konsulteerinud ning saanud nõusoleku vanemalt või eeskostjalt;
• juriidilistele isikutele.

5. Ei ole lubatud:
•  kopeerida, jagada, levitada, reprodutseerida lehel olevat teavet või sisu ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta;
• kasutada arvutiprogramme, mis võivad kahjustada veebilehe toimimist või muud meetmed, mis võivad häirida ohukuivatid.ee süsteemi. 

6. Täites välju andmetega, kasutage Eesti tähestikku. Nimed ja kohanimed peavad algama suure algustähega. Täitma peab täpse elukoha aadressi - see on vajalik mitte ainult toote kohaletoimetamiseks, vaid ka arve edastamiseks. 

7. Kaupa ostes, peab sisestama telefoninumbri ja e-posti aadressi.


8. Meile jääb õigus:
- muuta informatsiooni veebilehel- uute tingimuste avaldamisel veebilehel www.ohukuivatid.ee, jõustuvad need koheselt peale avalikustamist.
- menetleda haruldasi ja spetsiifilisi tellimusi alles peale ettemaksu laekumist kliendilt.
- kohtus vastutusele võtta inimesed, kes ei täida loetletud tingimusi või kes teostavad pahatahtliku tegevust.

9. Kaupa tellides, nõustuste, et olete tutvunud veebipoe reeglitega ja kauba tagastamis- ning garantiitingimustega. (Kauba tagastamine ja garantiitingimused).

10. Toode või erineda pildil kujutatavast- kõik pildid on illustratiivsed.

11. Toodete kogused on piiratud.

12. Tulenevalt Euroopa Liidu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiivi nõuetest on elektroonikaseadmeid müüvatel veebipoodidel kohustus tagasi võtta elektroonikaseadmed, kui klient ostab uue sarnase toote, ning tagada vanade seadmete nõuetekohane taaskasutus ja ringlussevõtt. Oro Eesti OÜ teavitab, et vanad ja kasutatud seadmed on võimalik viia Eesti Elektroonikaromu kogumispunktidesse, mille täpsemad asukohad leiate siit:
https://elektroonikaromu.ee/elektroonikaromude-patareide-ja-vanade-akude-kogumiskohad/