Garantii ja tagastus

1. Garantii

 

 

- Toote garantiiaeg on märgitud originaaltoote garantiikaardil.

- Garantiiperioodi jooksul võtame defektse toote tasuta garantiiremonti. Eeltingimused: Toode peab olema transpordiks originaalpakendis ja kaaluma mitte rohkem kui 30 kg. Kui ese kaalub üle 30 kg, peab ostja selle ise garantiiremonti toimetama, kui müüjaga pole teisiti kokku lepitud.

- Saatja või kauba omanik vastutab alati saadetise kvaliteetse ettevalmistamise ja garantiiremonti transportimise eest.

 

 

2. Korrektse kauba tagastamine

 

Tähelepanu! Kõik kulud, mis tekivad kauba tagasisaatmisel, kannab ostja;

 

2.1 Milliseid dokumente peab ostja müüjale kauba asendamiseks või tagastamiseks esitama?

 

Kauba asendamiseks või tagastamiseks esitab ostja müüjale kirjaliku taotluse, märkides ära tagastamise põhjuse ja ühe nõude. Kirjalikule taotlusele lisatakse arve või muu dokument, mis tõendab eseme ostmiset sellelt müüjalt, ning garantiidokument (kui ese on müüdud garantiitingimustega).

 

2.2 Kus kaupu vahetatakse või tagastatakse?

 

Kaup asendatakse või tagastatakse ostukohas.

 

2.3 Mida teha juhul, kui ostja ja müüja vahel on lahkarvamusi toote kvaliteedi osas?

 

Ostja ja müüja vahel esineva lahkarvamuse korral toote kvaliteedi osas esitab ostja müüjale kirjalikult oma nõude.Tarbija peab müüjaga ühendust võtma hiljemalt kolme kuu jooksul pärast päeva, mil tarbija sai teada või oleks pidanud teada saama oma õiguste või õigustatud huvide rikkumisest. Müüja peab tarbija taotluse tasuta läbi vaatama. Kui ta ei nõustu tarbija väidetega, peab ta hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tarbija taotluse saamist esitama tarbijale üksikasjaliku dokumenteeritud ja põhjendatud kirjaliku vastuse, kui seadusest või Euroopa Liidu õigusaktidest ei tulene teisiti. Kui müüja ei rahulda või rahuldab osaliselt tarbija nõudeid või ei vasta 14 päeva jooksul, on tarbijal õigus toote kvaliteedi hindamiseks ja vaidluse lahendamiseks pöörduda riikliku tarbijakaitseameti poole.

 

2.4. Kas võib nõuda toodete asendamist, kui ostja ei esita ostu tõendavaid tõendeid?

 

Kui ostja ei esita arvet või mõnda muud müüja poolt välja antud dokumenti, mis tõendab toote ostu-müüki, saab tooteid välja vahetada ainult müüja nõusolekul.

 

2.5 Kas ma võin nõuda hea kvaliteediga eseme asendamist või tagastamist, mis mulle ei meeldi?

 

Kvaliteetne toode, mis teile ei meeldi, võidakse välja vahetada või tagastada, kui tarnitud eset ei ole kasutatud, kahjustatud ja see ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust. Ostjal on õigus nõuda ostetud kauba asendamist mõne analoogse või teise kuju, suuruse või värviga mudeli vastu 14 päeva jooksul alates eseme ostu kuupäevast esitades tõendi, et ta ostis eseme sellelt müüjalt.

Kui müüjal pole õiget toodet asendamiseks, on ostjal õigus toode 14 päeva jooksul müüjale tagastada ja saada selle eest makstud raha tagastust.

 

2.6 Millist kaupa ostja ei saa asendada või tagastada, kui ostjale ei meeldi selle kuju, värv või olemus? 

 

 

Tarbija nõudmisel asendatakse ostetud kvaliteetsed kaubad samaväärsete kaupadega või tagastatakse makstud raha ainult müüja nõusolekul, kui ostetud tooted on: tubakas ja tubakatooted, parfümeeria- ja kosmeetikatooted, foto- ja kinematograafiatooted, raamatud, reproduktsioonid , riie, vaibad ja põrandakatted, aluspesu, beebiriided, sukad, sokid, pärlid, vääriskivid, väärismetallist ehted ja tooted, masinad, mehaanilised seadmed, elektrimasinad ja -seadmed, video- ja helisalvestus- ja taasesitusseadmed, maapealsed sõidukid, laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid, optikariistad, fotoinstrumendid, kinematograafiainstrumendid, mõõteriistad, meditsiinilised või kirurgilised instrumendid ja aparaadid, kellad, muusikariistad, relvad ja laskemoon, mööbel, voodilinad, lambid, mänguasjad, mängud, va sport ja kalapüügivarustus, kunstiteosed, kollektsiooni- ja antiikesemed.